10KM Mini Marathon

  • Xuất phát:  Khu Villa đảo Tuần Châu – Đường ven bến thuyền – Mốc 5km quay đầu.
  • Kết thúc:  Khu Bãi Biển Villa đảo Tuần Châu.
  • Thời gian xuất phát dự kiến lúc 7h30 (ngay sau tổ chức xong Lễ Khai mạc), giới hạn trong 3 tiếng.
HLM-10km-hinh-anh-tv-01
facebook
instagram