10KM Mini Marathon

  • Xuất phát và Kết thúc: Khu vực Nhà Trắng đảo Tuần Châu.
  • Thời gian xuất phát dự kiến lúc 08h15, kết thúc sự kiện lúc 11h00 cùng ngày.
facebook
instagram