21KM Half Marathon

  • Xuất phát và Kết thúc: Khu vực Nhà Trắng Đảo Tuần Châu
  • Xuất phát lúc 08h00, kết thúc sự kiện lúc 11h00 cùng ngày.
facebook
instagram