Fun run 5K

  • Xuất phát và Kết thúc: Khu vực Nhà Trắng đảo Tuần Châu.
  • Xuất phát lúc 08h30, kết thúc sự kiện lúc 11h00 cùng ngày.
facebook
instagram