Câu hỏi thường gặp

NẾU TÔI CÓ CÂU HỎI TRONG NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN?
Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi. Vì thế, vui lòng tìm các bạn tình nguyện viên mặc áo XANH nếu có câu hỏi cần giải đáp.

TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TRONG NGÀY SỰ KIỆN?
Có, tại ngày nhận kit và ngày chạy (CHỈ SỬ DỤNG TIỀN MẶT)

NẾU TÔI BỊ MẤT ĐỒ TRONG BA NGÀY SỰ KIỆN?
Bạn có thể liên hệ quầy Đồ thất lạc (Lost and found) để tìm đồ bị mất.

NẾU TÔI CẢM THẤY KHÔNG KHỎE TRONG LÚC CHẠY?
Tại trạm tiếp nước và các điểm quay đầu, chúng tôi có bố trí nhân viên y tế để hỗ trợ và giúp đỡ các người chạy khi cần thiết.

LÀM SAO TÔI BIẾT KẾT QUẢ SAU KHI CHẠY?
Bạn có thể tra cứu kết quả trên website racejungle.com. Kết quả được công bố chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc cuộc thi.

TÔI CÓ THỂ TÌM ĐIỀU LỆ GIẢI CHẠY Ở ĐÂU?
Bạn có thể tìm điều lệ trên trang web của Giải tại đường link: https:// www.marathonhalong.com

TẠI VẠCH XUẤT PHÁT, TÔI CÓ THỂ GIỮ XE VÀ ĐỒ Ở ĐÂU?
Chúng tôi đề xuất người chạy để đồ đạc và xe lại khách sạn của mình và đi xe ban tổ chức đến điểm xuất phát

TẠI VẠCH VỀ ĐÍCH TÔI CÓ THỂ THAY ĐỒ Ở ĐÂU?
Nhà vệ sinh đã được ban tổ chức trang bị tại khu expo để bạn có thể thay đồ.

facebook
instagram