Quy định & Điều lệ

Điều kiện tham gia

VĐV tham gia đã từng hoàn thành cự ly trên 15km và phải ký tên vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit.

 • VĐV tham gia phải ký tên vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit.
 • VĐV dưới 13 tuổi phải có người bảo lãnh ký tên vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm khi nhận kit.

Quy định

 

 • Không chạy qua tất cả các thảm tính giờ sẽ dẫn đến kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH (DNF)
 • Ghim kẹp ở 4 góc phía trước bảng số bib và không được che bảng số bib.
 • Hãy đến sớm 30 phút trước thời gian xuất phát.
 • Không được thay đổi, sửa đổi, gấp lại hoặc làm nhàu nát bảng số. (Không gỡ bỏ thiết bị tính thời gian)
 • Khuyến cáo người tham dự không gửi những đồ vật có giá trị lớn (như điện thoại, máy ảnh, máy tính, đồ trang sức…) tại khu vực gửi đồ. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu đồ vật có giá trị lớn bị thất lạc. 

Một vài ghi chú

 

 • Hãy bỏ rác vào thùng rác.
 • Tiếp tục chạy lên một chút sau khi qua vạch về đích.
 • Di chuyển sang trái nếu bạn muốn chạy chậm lại.
 • Tại trạm y tế, hãy ra hiệu cho tình nguyện viên để thông báo nhu cầu của bạn.
 • Không chạy ngang hàng quá hai người.
facebook
instagram