Thông tin nhận kit

NHẬN KIT CHẠY

 

Nhận Kit chạy sẽ diễn ra vào Thứ Sáu ngày 30/03 và Thứ Bảy ngày 31/03 từ 08 giờ đến 20 giờ tại khu vực Expo. Tại đây người tham gia sẽ nhận một túi chạy bao gồm áo chạy, bảng số cá nhân (BIB) và các quà tặng của nhà tài trợ. Địa điểm nhận Kit chạy tại Bãi biển khu villa đảo Tuần Châu

QUY TRÌNH NHẬN KIT CHẠY ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN KIT CHẠY CỦA MÌNH

 

Người chạy cần cung cấp:
(a) Thư điện tử xác nhận đăng ký chạy. Chấp nhận bảng điện tử.
(b) Giấy tờ tùy thân hợp lệ có hình. Không chấp nhận bảng điện tử.

QUY TRÌNH NHẬN KIT CHẠY TRONG TRƯỜNG HỢP

NGƯỜI ĐƯƠC ỦY QUYỀN (NGƯỜI ĐI NHẬN) CẦN CUNG CẤP

 

(a)       Giấy Ủy Quyền được điền và ký bởi người Ủy quyền. Chấp nhận bảng điện tử.
Tải trực tiếp mẫu đơn: HLM 2018_Giấy uỷ quyền_Authorizer

(b)       Bản sao giấy tờ tùy thân có hình của người chạy. Chấp nhận bảng điện tử.
(c)       Bản sao của email xác nhận đăng ký giải chạy. Chấp nhận bảng điện tử.
(d)       Cho xem giấy tờ tùy thân có hình của người được ủy quyền. Không chấp nhận bảng điện tử.

ha long bay marathon home hinh anh 08
ha long bay marathon home hinh anh 09

*Lưu ý: Chip tính giờ có thể được thu hồi sau khi vận động viên hoàn thành cuộc đua

facebook
instagram